Các cá thể trong quần thể phân bố theo nhóm có ý nghĩa sinh thái:

A.

các cá thể cạnh tranh nhau về thức ăn, đực cái...

B.

sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng trong môi trường sống.

C.

đảm bảo khả năng sinh sản của các cá thể.

D.

các cá thể hỗ trợ lẫn nhau, chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

các cá thể hỗ trợ lẫn nhau, chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...