Các cá thể trong quần thể phân bố đồng đều có ý nghĩa sinh thái:

A.

tận dụng tối ưu nguồn sống trong môi trường.

B.

đảm bảo khả năng sinh sản của các cá thể.

C.

giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

D.

tận dụng tối đa diện tích không gian.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...