Các cá thể trong quần thể phân bố đồng đều có ý nghĩa sinh thái:

A.

tận dụng tối ưu nguồn sống trong môi trường.

B.

đảm bảo khả năng sinh sản của các cá thể.

C.

giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

D.

tận dụng tối đa diện tích không gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...