Các bước đột biến nhân tạo:

A.

xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, rồi chọn lọc các cá thể đột biến kiểu hình mong muốn.

B.

tạo dòng thuần.

C.

lai các dòng thuần tạo ưu thế lai.

D.

Xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, rồi chọn lọc các cá thể đột biến kiểu hình mong muốn. Tạo dòng thuần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, rồi chọn lọc các cá thể đột biến kiểu hình mong muốn. Tạo dòng thuần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...