Các bước đột biến nhân tạo:

A.

xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, rồi chọn lọc các cá thể đột biến kiểu hình mong muốn.

B.

tạo dòng thuần.

C.

lai các dòng thuần tạo ưu thế lai.

D.

Xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, rồi chọn lọc các cá thể đột biến kiểu hình mong muốn. Tạo dòng thuần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, rồi chọn lọc các cá thể đột biến kiểu hình mong muốn. Tạo dòng thuần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...