Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là: 

A.

Tia Rơnghen.

B.

Tia tử ngoại.

C.

Ánh sáng nhìn thấy.

D.

Tia hồng ngoại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tia tử ngoại.

Do 3.10-7m < 3,8.10-7 m của ánh sáng tím. Do đó đây là vùng tia tử ngoại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...