Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là: 

A.

Tia Rơnghen.

B.

Tia tử ngoại.

C.

Ánh sáng nhìn thấy.

D.

Tia hồng ngoại.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...