Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là:

A.

Tia Rơnghen.

B.

Tia tử ngoại.

C.

Ánh sáng nhìn thấy.

D.

Tia hồng ngoại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tia tử ngoại.

Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là tia tử ngoại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...