Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là:

A.

Tia Rơnghen.

B.

Tia tử ngoại.

C.

Ánh sáng nhìn thấy.

D.

Tia hồng ngoại.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...