Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là:

A.

Tia Rơnghen.

B.

Tia tử ngoại.

C.

Ánh sáng nhìn thấy.

D.

Tia hồng ngoại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tia tử ngoại.

Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là tia tử ngoại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...