Các bộ phận chính của quang phổ là:

A.

Buồng ảnh, lăng kính, khe ngắm, thước ngắm.

B.

Ống chuẩn trực, thấu kính, lăng kính.

C.

Ống chuẩn trực, lăng kính, buồng ảnh.

D.

Ống chuẩn trực, buồng ảnh, thấu kính.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...