Các bộ ba nào dưới đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. UGU, UAA, UAG.
B. UAG, UGA, UAA
C. UUG, UAA,UGA
D. UUG, UGA,UAG.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Giải thích: Trong 64 bộ ba được tạo bởi các nucleotit: A, U, G, X có 3 bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã, không mã hóa axit amin. Đó là các bộ ba: UAA, UAG, UGA

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...