Các bệnh nhiễm sắc thể ở người thường:

A.

di truyền từ đời trước.

B.

phát sinh do rối loạn phân bào.

C.

ảnh hưởng tới prôtêin do gen mã hoá.

D.

do ảnh hưởng của môi trường sống.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...