Các bệnh nhiễm sắc thể biểu hiện ra kiểu hình phần lớn là:

A.

đột biến gen.

B.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

C.

đột biến thể lệch bội.

D.

đột biến thể đa bội.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...