Các bệnh nhiễm sắc thể biểu hiện ra kiểu hình phần lớn là:

A.

đột biến gen.

B.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

C.

đột biến thể lệch bội.

D.

đột biến thể đa bội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

đột biến thể lệch bội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...