Các bệnh nhiễm sắc thể biểu hiện ra kiểu hình phần lớn là:

A.

đột biến gen.

B.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

C.

đột biến thể lệch bội.

D.

đột biến thể đa bội.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...