Các bệnh di trụyền thường gặp ở người gồm:

A.

Bệnh do đột biến gen trội.

B.

Bệnh do đột biến lệch bội nhiễm sắc thể.

C.

Bệnh do đột biến đa bội.

D.

Bệnh do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bệnh do đột biến lệch bội nhiễm sắc thể.

Bệnh do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...