Các bệnh di trụyền thường gặp ở người gồm:

A.

Bệnh do đột biến gen trội.

B.

Bệnh do đột biến lệch bội nhiễm sắc thể.

C.

Bệnh do đột biến đa bội.

D.

Bệnh do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...