Các bazơ nitơ dạng hỗ biến kết cặp bổ sung không đúng khi ADN nhân đôi do có

A. Vị trí liên kết C1 và bazơ nitơ bị đứt gãy.
B. Vị trí liên kết hidrô bị thay đổi.
C. Vị trí liên kết của nhóm amin bị thay đổi.
D. Vị trí liên kết photpho di-este bị thay đổi.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...