Các bằng chứng về giải phẫu học so sánh cho phép biết được các mối quan hệ nào sau đây?

A.

Giữa cơ thể với môi trường.

B.

Nguồn gốc chung giữa các loài.

C.

Giữa cấu tạo và chức năng các cơ quan.

D.

Giữa nguồn gốc chung giữa các loài; giữa cấu tạo và chức năng các cơ quan và giữa cơ thể với môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giữa nguồn gốc chung giữa các loài; giữa cấu tạo và chức năng các cơ quan và giữa cơ thể với môi trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...