Các bằng chứng hóa thạch cho phép ta kết luận, quá trình phát sinh loài người qua các giai đoạn lần lượt là:

A.

Vượn người hóa thạch, người cổ, người tối cổ, người hiện đại, người cận đại.

B.

Vượn người hóa thạch, người tối cổ, người cổ, người cận đại, người hiện đại.

C.

Vượn người hóa thạch, người Nêanđectan, người Pitêcantrôp, người Crômanhôn.

D.

Vượn người hóa thạch, người Crômanhôn, người Pitêcantrôp, người Nêanđectan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vượn người hóa thạch, người tối cổ, người cổ, người cận đại, người hiện đại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...