Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở

A. Kỉ krêta (phấn trắng) thuộc đại trung sinh.
B. Kỉ jura thuộc đại trung sinh.
C. Kỉ triat (tam điệp) thuộc đại trung sinh.
D. Kỉ đệ tam (thứ ba) thuộc đại tân sinh.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...