Các bán bình nguyên và các vùng đồi trung du có độ cao dưới 300 m được hiểu là

A.

vùng nối tiếp giữa đồng bằng với miền núi.

B.

vùng nối tiếp giữa ven biển với đồng bằng

C.

vùng ở giữa cao nguyên và miền núi

D.

vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...