Các ankađien có 2 liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn còn gọi là các:                 

A.

Anlen.

B.

Ankađien biệt lập.        

C.

Ankađien liên hợp.                

D.

Ankađien độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...