Cá thể không tạo ra giao tử mang gen AB là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Cơ thể có kiểu gen không tạo giao tử có gen AB.

Vì gen A liên kết với gen b; gen a liên kết với gen B, do vậy chúng chỉ tạo ra 1 loại giao tử AbaB với tỉ lệ ngang nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...