Cá thể không tạo ra giao tử mang gen AB là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Cơ thể có kiểu gen không tạo giao tử có gen AB.

Vì gen A liên kết với gen b; gen a liên kết với gen B, do vậy chúng chỉ tạo ra 1 loại giao tử AbaB với tỉ lệ ngang nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...