Cá thể đồng hợp là:

A.

cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp.

B.

cá thể mang các gen giống nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó.

C.

cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp trội.

D.

cá thể mang một số cặp gen đồng hợp trội, một số cặp gen đồng hợp lặn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...