Cá thể đồng hợp là:

A.

cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp.

B.

cá thể mang các gen giống nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó.

C.

cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp trội.

D.

cá thể mang một số cặp gen đồng hợp trội, một số cặp gen đồng hợp lặn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cá thể mang các gen giống nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...