Cá thể dị hợp là:

A.

cá thể mang các gen khác nhau qui định một hay một số tính trạng nào đó.

B.

cá thể mang tất cả các cặp gen dị hợp.

C.

cá thể chứa chủ yếu các cặp gen dị hợp.

D.

cá thể thuộc dòng không thuần chủng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...