Cá thể dị hợp là:

A.

cá thể mang các gen khác nhau qui định một hay một số tính trạng nào đó.

B.

cá thể mang tất cả các cặp gen dị hợp.

C.

cá thể chứa chủ yếu các cặp gen dị hợp.

D.

cá thể thuộc dòng không thuần chủng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

cá thể mang các gen khác nhau qui định một hay một số tính trạng nào đó.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...