Cá thể dị hợp 3 cặp gen tạo ra loại giao tử AbD chiếm 50% có kiểu gen là:

 

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...