Cá thể dị hợp 3 cặp gen tạo ra loại giao tử AbD chiếm 50% có kiểu gen là:

 

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Cơ thể có kiểu gen  có 3 gen AbD liên kết với nhau; aBd liên kết.

Do vậy khi giảm phân hình thành giao tử, tạo 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là AbD = aBd = 50%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...