Cá thể dị bội thể ba nhiễm, tạo các loại giao tử có tỉ lệ 1A : 2Aa : 1aa : 2a. Kiểu gen của cá thể là:

A.

AAa.

B.

Aaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Aaa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...