Cá thể dị bội thể ba nhiễm có kiểu gen AAa tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ là

A.

2A : 2Aa : 1AA : 1a.

B.

1A : 1Aa : 2AA : 2a.

C.

2A : 1Aa : 2AA : 1a.

D.

1A : 2Aa : 1AA : 2a.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2A : 2Aa : 1AA : 1a.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...