Cá thể dị bội có một kiểu gen Aa1a1 khi giảm phân cho ra các loại giao tử với tỉ lệ là

A.

1A : 1Aa1 : 1aa1 : 1a1.

B.

2A : 1Aa1 : 2a1a1 : 1a1.

C.

1A : 2Aa1 : 1a1a1 : 2a1.

D.

1A :  1Aa1 : 2aa1 : 2a1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1A : 2Aa1 : 1a1a1 : 2a1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...