Cá thể có kiểu gen Bb khi giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 20% sẽ tạo các loại giao tử với tỉ lệ %:

A.

1 : 1 : 1 : 1.

B.

4 : 4 : 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1.

C.

4 : 4 : 1 : 1.

D.

1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...