Cá thể có kiểu gen Bb khi giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 20% sẽ tạo các loại giao tử với tỉ lệ %:

A.

1 : 1 : 1 : 1.

B.

4 : 4 : 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1.

C.

4 : 4 : 1 : 1.

D.

1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4 : 4 : 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1.

Có 8 kiểu giao tử tỉ lệ bằng:

Ad B = Ad b = aD B = aD b = 20%.

AD B = AD b = ad B = ad b = 5%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...