Cá thể có kiểu gen AaBbDD không phát sinh giao tử:

A.

AbD.

B.

aBd.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...