Cá thể có kiểu gen AaBbDD không phát sinh giao tử:

A.

AbD.

B.

aBd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

aBd.

Cá thể có kiểu gen AaBbDD không có gen d không tạo loại giao tử aBd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...