Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5 - 42°C. Điều giải thích đúng là:

A.

nhiệt độ 5°C là giới hạn trên, 42°C là giới hạn dưới.

B.

nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.

C.

nhiệt độ < 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.

D.

nhiệt độ 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...