Cà phê là cây công nghiệp lâu năm được phân bố tập trung nhất ở vùng nào?

A.

Tây Nguyên và Tây Bắc.

B.

Tây Nguyên và Đông Bắc.

C.

Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

D.

Đông Nam Bộ và Duyên hải nam trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...