Cà phê được trồng chủ yếu ở

A.

Tây Nguyên

B.

Duyên hải Nam trung Bộ

C.

Tây Bắc

D.

Bắc trung Bộ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tây nguyên có diện tích đất đỏ bazan lớn nhất nước ta

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...