Cả nước có 19 sân bay trong đó có 3 sân bay quốc tế:

A.

Hải Phòng, Nội Bài, Đà Nẵng.

B.

Tân Sơn Nhất, Chu Lai, Trà Nóc.

C.

Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.

D.

Hải Phòng, Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, Chu Lai, Trà Nóc hoặc Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...