Cả hai tia γ và sóng truyền thanh đều là sóng điện từ nhưng:

A.

Tia γ có bước sóng ngắn hơn sóng truyền thanh.

B.

Tia γ có bước sóng dài hơn sóng truyền thanh.

C.

Tia γ và sóng truyền thanh có bước sóng bằng nhau. 

D.

Tia γ có bước sóng ngắn hơn, bằng hay dài hơn sóng truyền thanh đều không đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tia γ có bước sóng ngắn hơn sóng truyền thanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...