Cả hai miền Nam Bắc đều ở trong tình trạng có chiến tranh bắt đầu từ năm nào

A.

Năm 1965

B.

Năm 1968

C.

Năm 1960

D.

Năm 1969

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Năm 1965

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...