Cá ép sống bám vào đồi mồi thể hiện mối quan hệ:

A.

hợp tác.

B.

hội sinh.

C.

cộng sinh.

D.

hỗ trợ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hội sinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...