Cá ép sống bám vào đồi mồi thể hiện mối quan hệ:

A.

hợp tác.

B.

hội sinh.

C.

cộng sinh.

D.

hỗ trợ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...