Cá ép sống bám vào đồi mồi thể hiện mối quan hệ:

A.

hợp tác.

B.

hội sinh.

C.

cộng sinh.

D.

hỗ trợ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hội sinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...