Ca dao đồng ruộng có câu: "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên''. Câu ca dao đó được giải thích với lí do cơ bản:

A.

khi có tiếng sấm báo hiệu trời sắp đổ mưa, cung cấp cho đồng ruộng một lượng nước, giúp lúa phát triển tốt hơn.

B.

khi có tiếng sấm báo hiệu trời sắp đổ mưa, cung cấp cho đồng ruộng một lượng nitơ trong khí quyển dưới dạng nitrat, giúp lúa phát triển.

C.

khi có tiếng sấm báo hiệu trời sắp để mưa, cung cấp cho cây lúa một lượng phôtpho dưới dạng phôtphat hòa tan, giúp lúa phát triển tốt.

D.

khi có tiếng sấm báo hiệu trời sắp đổ mưa, cung cấp cho cây lúa một lượng cacbon để lúa quang hợp tổng hợp chất hữu cơ giúp lúa lớn nhanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

khi có tiếng sấm báo hiệu trời sắp đổ mưa, cung cấp cho đồng ruộng một lượng nitơ trong khí quyển dưới dạng nitrat, giúp lúa phát triển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...