Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là 2°C đến 44°C, điểm cực thuận là 28°C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là 5°C đến 42°C, điểm cực thuận là 30°C. Nhận định đúng là:

A.

cá chép có vùng phân bố hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.

B.

cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu nhiệt cao.

C.

cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới cao hơn.

D.

cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới thấp hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu nhiệt cao.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...