Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là 2°C đến 44°C, điểm cực thuận là 28°C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là 5°C đến 42°C, điểm cực thuận là 30°C. Nhận định đúng là:

A.

cá chép có vùng phân bố hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.

B.

cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu nhiệt cao.

C.

cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới cao hơn.

D.

cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới thấp hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu nhiệt cao.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...