Cá chép cái có râu x cá diếc đực không râu → F1 toàn cá có râu. Cá chép đực có râu x cá diếc cái không râu → F1 toàn cá không râu. Kết quả hai phép lai chịu sự chi phối bởi:

A.

sự di truyền của gen trên nhiễm sắc thể thường.

B.

sự di truyền của gen trên nhiễm sắc thể X.

C.

sự di truyền qua tế bào chất.

D.

sự di truyền của gen trên nhiễm sắc thể Y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sự di truyền qua tế bào chất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...