Cá chép cái có râu x cá diếc đực không râu → F1 toàn cá có râu. Cá chép đực có râu x cá diếc cái không râu → F1 toàn cá không râu. Kết quả hai phép lai chịu sự chi phối bởi:

A.

sự di truyền của gen trên nhiễm sắc thể thường.

B.

sự di truyền của gen trên nhiễm sắc thể X.

C.

sự di truyền qua tế bào chất.

D.

sự di truyền của gen trên nhiễm sắc thể Y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sự di truyền qua tế bào chất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...