* C1 và C2 là hai tụ phẳng có cùng điện tích. Giữa các bản là các chất điện môi giống nhau có bề dày d và 2d. Điện dung của tụ C1 là 0,12 (μF).

Điện dung của bộ tụ C1 và C2 ghép song song là

A.

0,04 (μF).

B.

0,08 (μF).

C.

0,18 (μF).

D.

0,36 (μF).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...